(+90) 312 418 28 26

Sosyal Medyada Biz}

HAKKIMIZDA

Gıda Mühendisi Kimdir?

 

Gıda mühendisi; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev ve sorumluluklar alan kişidir.

 

Gıda Mühendisleri Odası’nın Yasal Statüsü

Gıda Mühendisleri Odası 6235 sayılı yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı bir Oda olarak kurulmuş, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Oda faaliyetleri 24.09.2006 tarih ve 26299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’ne göre yürütülür.

Gıda Mühendisleri Odası’nın Tarihçesi

Türkiye’de 1979 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını vermiştir. Mezun olan Gıda Mühendisleri 1990 yılına kadar Ziraat Mühendisleri Odası’na üye olmuşlar, 1990 yılında Kimya Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlenmişler ve burada ‘Gıda Mühendisleri Komisyonları’ kurarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1996 yılında Gıda Mühendislerinin ‘Gıda Mühendisleri Odası’ kurulmasına ilişkin talepleri TMMOB’un 34. Genel Kurulu gündemine alınarak kabul edilmiş ve Gıda Mühendisleri Odası kurulmuştur.

Gıda Mühendisleri Odası bugün 16000 ‘i aşkın asil ve 8000 öğrenci üyesiyle hızla büyüyen bir Oda olma özelliğini taşımaktadır. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya ve Mersin olmak üzere 7 Şubesi, Aydın, Balıkesir, Bolu, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Rize, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak’ta olmak üzere 18 ilde İl Temsilciliği ve toplam 33 üniversitede Öğrenci Temsilciliği vardır.

Gıda Mühendisleri Odası’nın Amaçları

Gıda Mühendisleri Odası, meslek mensuplarının haklarını korumak, gıda mühendisliği mesleğini tanıtmak, meslek alanını ilgilendiren konularda toplumu bilgilendirmek, meslek alanındaki gelişmeleri izlemek ve yaymak, sektörü ve toplumu doğru şekilde yönlendirmek, gıda politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmak, mesleğe yönelik eğitimler düzenlemek, mesleğin gelişimine katkıda bulunacak her türlü etkinliği düzenlemek ve desteklemek, her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Gıda Mühendisleri Odasının Misyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde, kuruluş amaçlarına uygun olarak; üyelerinin yasal haklarını korumak ve geliştirmek, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek mesleki eğitim, meslek etiği, gıda politikaları ve gıda mühendisliğinin kamuoyu nezdinde temsili ve tanıtımı konularında çalışmaktır.

Gıda Mühendisleri Odasının Vizyonu

Üye sayı ve katılımını artırmak, oda-üye bağını güçlendirmek, ülkenin gıda politikalarını üyelerinin katılımıyla yönlendirmek, oluşturulacak bilimsel ve güncel görüşlerle yurt içi ve yurt dışında tanınan ve saygınlık uyandıran bir kurum olmaktır.

Türkiye’de Gıda Mühendisliği Eğitiminin Tarihçesi

Türkiye’de Gıda Mühendisliği eğitiminin tarihçesi 1975’li yıllara dayanır. 1975 yılında ‘İzmir Gıda Teknoloji Yüksek Okulu’ 40 öğrenci ile öğrenime başlamış, yüksekokul 1977 yılında ‘Gıda Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Yine 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü” kurulmuş, bu bölüm 1977 yılında “Gıda Mühendisliği Bölümü” haline getirilmiştir. 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde opsiyon olarak Gıda Mühendisliği öğrenimine başlanmıştır. 1993 yılında YÖK’ün almış olduğu kararla ‘Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi’ bölümleri ‘Gıda Mühendisliği’ bölümlerine dönüştürülmüştür.

Ülkemizde, Gıda Mühendisliği eğitimi 2016-2017 yılı itibariyle 67 üniversitede verilmektedir. Mühendislik, Ziraat, Doğa Bilimleri veya Kimya-Metalurji Fakültelerine bağlı (İkili eğitimlerle birlikte toplam 93 adet program ) Bölümlerin yıllık toplam kontenjanı yaklaşık 4440 öğrencidir.

03 Mayıs 2017
HAKKIMIZDA için yorumlar kapalı
2.299 kez görüntülendi